Проведе се годишното отчетно събрание на Дружба „Родина”

Posted on

На 7 ноември 2015 г. се проведе годишното отчетно събрание на Дружба „Родина”. Участваха представители на клоновете на организацията във Велинград, Барутин, Български извор, Рибново, Сатовча, Плетена, Кочан, Ваклиново и София.

Отчетено беше изпълнението на основните насоки на работа, приети от събранието през 2014 г., и се очертаха задачите през следващия организационен период.

Събранието гласува текст на Обръщение към нацията във връзка осъждане лъжите на турски професори, целящи етническа и верска омраза в българското общество.

На пресконференция в БТА на 8 ноември 2015 г. беше огласен текстът на Обръщението и Протестна подписка срещу предизборни опити да бъдат разделяни българите мохамедани от целокупната нация и да бъдат манипулирани от користни партийни позиции.

Обръщение от Общото събрание на Сдружение Дружба „Родина“.

Отразяване на събитието от БТА.